27 94 48 98 lh@nominis.dk

At skrive sig til heling – Nominis-metoden

Udtrykket ”at sætte ord på” kender alle. Når der hersker et kaos af følelser i én, som ikke kan håndteres eller forstås, og man ønsker at finde ud af, hvad der foregår.

Man vil gerne gøre følelserne bevidste, sætte ord på dem. Opnå klarhed og forståelse.

Den proces, at finde ord og komme til klarhed, kan føres videre i et egentligt behandlingsforløb, hvor sprogarbejdet bliver selve behandlingsmetoden.

Jeg arbejder med en moderne form for skriveterapi, som effektivt og dybt hjælper til en nyfortolkning af oplevelser og tilstande, og kan ændre skadelige tankemønstre.

Nominis betyder navn. Med et enkelt ord kan Nominis-metoden beskrives som ”navngivning”.

Fordelene ved metoden kan opsummeres sådan:

  • Når en oplevelse eller en følelse beskrives, bliver den synlig.
  • Ved at arbejde med beskrivelsen og give den form, kan oplevelsen fortolkes.
  • Fortolkningen betyder en mulighed for overblik.
  • Det som før lå skjult og forvoldte skade, kan nu både føles og vurderes mere klart.
  • Fortolkede oplevelser – er det muligt at slutte fred med.
  • Den fred betyder ny energi og nyt håb.

Noget helt afgørende i skriveterapien er at skabe et rum, hvor alle ord, tanker og følelser er velkomne og lige meget værd. Ligesom det er afgørende at se og lytte til det unikke i enhver erfaring, og i hvert enkelt tilfælde finde en vej fra smerte, angst, magtesløshed, til en ny bevægelse, en ny erfaring og et nyt ståsted.

At forme sprog er ikke et spørgsmål om ordforråd eller hvor mange bøger man har læst. Det handler mest om viljen til at se eller mærke det, som man prøver at beskrive, så præcist som muligt. Den proces kan sættes i gang med ganske få ord, og helt almindelige ord.

Også i tilfælde, hvor dansk ikke er ens modersmål, eller dansk er under indlæring, giver det mening og en styrkende bekræftelse at sætte danske ord på tanker og følelser, evt. sideløbende med at der skrives notater på andet sprog/ modersmålet.

KONTAKT